ثبت پرداخت آفلاین / فیش بانکی

مشاهده فیش های ثبت شده

نام بانک: بانک گردشگری

شماره حساب: 1411.9966.686863.2

شماره کارت: 5054161009616982

شناسه شبا: IR090640141199660686863002

به نام: علیرضا رنجبرزاده

نام بانک: بانك ملت

شماره حساب: 8037522238

شماره کارت: 6104337474684360

شناسه شبا: IR450120010000008037522238

به نام: علیرضا رنجبرزاده

نام بانک: بانك ملي

شماره حساب: 0349757874002

شماره کارت: 6037997592961032

شناسه شبا: IR040170000000349757874002

به نام: علیرضا رنجبرزاده

نام بانک: بانك مسكن

شماره حساب: 710123503272

شماره کارت: 6280231344113385

شناسه شبا: IR410140040000710123503272

به نام: علیرضا رنجبرزاده

نام بانک: بانك شهر

شماره حساب: 40081309408

شماره کارت: 5047061038768780

شناسه شبا: IR730610000000400813091408

به نام: علیرضا رنجبرزاده

نام بانک: بانك قوامين

شماره حساب: 030600501942863

شماره کارت: 6395991176585024

شناسه شبا: IR890520000030600501942863

به نام: علیرضا رنجبرزادهلطفا وارد شوید: در صورتی که قصد ثبت مشخصات پرداخت خود را دارید ابتدا وارد سایت شده و سپس مشخصات پرداخت را در فرم نمایش داده شده وارد نمایید.