ثبت پرداخت آفلاین / فیش بانکی

مشاهده فیش های ثبت شده

نام بانک: بانك ملت

شماره حساب: 5982713819

شماره کارت: 6104337735411975

شناسه شبا: IR790120020000005982713819

به نام: علیرضا رنجبرزاده

نام بانک: بانك ملي

شماره حساب: 0349757874002

شماره کارت: 6037997201510188

شناسه شبا: IR040170000000349757874002

به نام: علیرضا رنجبرزاده

نام بانک: بانك شهر

شماره حساب: 400813091408

شماره کارت: 5047061035762588

شناسه شبا: IR730610000000400813091408

به نام: علیرضا رنجبرزاده

نام بانک: بانك مسكن

شماره حساب: 710057659280

شماره کارت: 6280231424048394

شناسه شبا: IR520140040000710057659280

به نام: علیرضا رنجبرزادهلطفا وارد شوید: در صورتی که قصد ثبت مشخصات پرداخت خود را دارید ابتدا وارد سایت شده و سپس مشخصات پرداخت را در فرم نمایش داده شده وارد نمایید.